Logo De Paladijn
Samengaan openbare basisscholen de Kleine Planeet en de Paladijn

Samengaan openbare basisscholen de Kleine Planeet en de Paladijn

Per 1 augustus 2018 zal openbare Jenaplanschool de Kleine Planeet bestaan uit twee locaties: de huidige schoollocatie in Bekkumer en een locatie in Voorstad-Centrum, op de huidige locatie van basisschool de Paladijn.

Basisschool de Paladijn is een kleine school met ca. 75 kinderen. De Paladijn groeit onvoldoende om als zelfstandige school te kunnen voortbestaan. Met het samengaan van de twee openbare scholen wordt de sluiting van basisschool de Paladijn voorkomen. Een openbare basisschool in Voorstad-Centrum blijft hiermee bestaan, waardoor de schoolgaande kinderen van de Paladijn op hun vertrouwde plek onderwijs kunnen blijven volgen.

Openbare basisschool de Kleine Planeet, gelegen in de Bekkumer, heeft de capaciteiten van de locatie volledig benut. Hierdoor is er geen mogelijkheid meer om te groeien, terwijl inschrijvingen toe blijven stromen. Om aan de toenemende vraag voor Jenaplanonderwijs in Deventer te kunnen blijven voorzien, is samengaan van de twee openbare basisscholen een logische keuze van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer (stichting OPOD). De teams van de Kleine Planeet en de Paladijn krijgen in de komende anderhalf jaar de tijd om naar elkaar toe te groeien en samen één school te gaan vormen met twee locaties.

Het team van leerkrachten van de Paladijn volgt samen met het team van de Kleine Planeet sinds begin dit schooljaar de Jenaplanopleiding om de kinderen onderwijs te kunnen bieden die gestoeld is op de principes van het Jenaplanonderwijs. In de komende periode worden de huidige kinderen en ouders van de Paladijn begeleid in de overgang naar het Jenaplanonderwijs. Bij Jenaplanonderwijs staat niet de leerstof, maar het kind centraal. De leerstof sluit aan op de belevingswereld van de kinderen en wereldoriëntatie neemt een centrale plaats in met als basis ‘ervaren’, ‘ontdekken’ en ‘onderzoeken’. Groepen van drie verschillende leerjaren zijn samengevoegd in één stamgroep om te leren van en met elkaar. De pedagoog Peter Petersen (1884-1952) ontwikkelde deze vorm van vernieuwingsonderwijs in 1924 in de Duitse plaats Jena. In 1955 werd het Jenaplanonderwijs geïntroduceerd in Nederland. Basisschool de Kleine Planeet in de Bekkumer heeft in 2006 gekozen om Jenaplanonderwijs te gaan aanbieden. Het team heeft sindsdien veel ervaring opgedaan met deze vorm van onderwijs.

Beide scholen zien de samenwerking als een kans om het Jenaplanonderwijs een bredere functie te geven in Deventer en het openbaar onderwijs voor kinderen tussen de 2 en de 13 jaar in de wijk Voorstad doorgang te laten vinden in de thuisnabijheid. Daarnaast draagt de samenwerking en de ligging van beide scholen bij aan het verbindende karakter waar de wijk Voorstad hard aan werkt.

Op 19 juni a.s. om 20.00 uur wordt op de locatie van de Paladijn voor ouders en belangstellenden een informatieavond georganiseerd over het Jenaplanonderwijs.

De Kleine Planeet, de wereld is jouw klaslokaal.

Twitter response: "Invalid or expired token."