Logo De Paladijn
Controle

Controle

Na elke vakantie controleert een groep ouders (het team hoofdluizen) alle kinderen op hoofdluis.

De wijze van werken van dit team kunt u lezen in het Luizenprotocol

Het team hoofdluizen

Twitter response: "Invalid or expired token."