Logo De Paladijn
Ouderraad (OR)

Ouderraad (OR)

De leden van de Ouderraad komen regelmatig bij elkaar, vooral voorafgaande aan specifieke activiteiten, die veel voorbereiding eisen.

De ouderraad vergadert regelmatig. Vanuit het team worden deze vergaderingen doorKristin Fokke bijgewoond.

De Ouderraad houdt zich met name bezig met een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de vieringen van Sinterklaas, Kerst, Pasen, de Avondvierdaagse en het kinderfeest. Tot slot verrichten we in overleg met het team allerlei hand- en spandiensten voor de school.

De vrijwillige ouderbijdrage, die u betaalt voor uw kinderen, komt binnen op een bankrekening van de Ouderraad. Vanaf deze rekening worden alle activiteiten betaald. Alle inkomsten van de Ouderraad komen vanzelfsprekend ten goede aan onze leerlingen. Het groot financieel jaarverslag ligt ter inzage. .

Heeft u vragen die betrekking hebben op het organiseren van of het deelnemen aan activiteiten dan kunt u ons uiteraard aanspreken of een mail naar de school sturen, die wij dan z.s.m. beantwoorden.

De Ouderraad bestaat uit:

Mevr. Rikie Scheuter
Mevr. Priscilla Wieferink
Mevr. Bianca ter Haar
Mevr. Natasja Roetert
Mevr. Muna Abdi osiis
Mevr. Millie Eltink
Mevr. Yvonne ter Haar
Mevr. Ina Kinds

De ouderraad heeft de bijdrage voor  vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. De brief hierover kunt u hier downloaden.

Algemene ledenvergadering 8 november 2017

Op 8 november heeft de ouderraad haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
Het verslag kunt u hier lezen.

Algemene ledenvergadering 9 november 2016

Op 9 november heeft de ouderraad haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
Het verslag kunt u hier lezen.

Algemene ledenvergadering 11 november 2015

Op 11 november heeft de ouderraad haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
Het verslag kunt u hier lezen.

Twitter response: "Invalid or expired token."