Logo De Paladijn
Ouderinformatie

Ouderinformatie

Op deze pagina vindt u alle informatie, die voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen van belang is.


Informatieavond

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar wordt in alle groepen informatie gegeven over de gang van zaken in de groepen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Eens per twee weken komt er een digitale nieuwsbrief uit waarin door de directie, de medezeggenschapsraad en de oudercommissie algemene mededelingen worden gedaan.

Rapporten

Rapporten

De contactavonden voor de groepen 1 t/m 8 over de rapporten zijn als volgt over het schooljaar verdeeld:

Twitter response: "Invalid or expired token."