Logo De Paladijn
Ouders algemeen

Ouders algemeen

Binnen De Paladijn zijn ouders actief in een verschillende groepen. Er is een ouderraad, een medezeggenschapsraad en een groep ouderambassadeurs.
Als u in een van deze groepen mee wilt werken, geef dat dan door aan de directeur. U wordt dan doorverwezen naar de juiste contactpersoon.

Bij een aantal activiteiten in de groepen maken wij gebruik van de hulp van ouders. Vindt u het leuk om af en toe in de groep van uw kind mee te werken, geef dit dan door aan de leerkracht van de groep.