Logo De Paladijn
Ouders algemeen

Ouders algemeen

Binnen De Paladijn zijn ouders actief in een verschillende groepen. Er is een ouderraad, een medezeggenschapsraad en een groep ouderambassadeurs.
Als u in een van deze groepen mee wilt werken, geef dat dan door aan de directeur. U wordt dan doorverwezen naar de juiste contactpersoon.

Bij een aantal activiteiten in de groepen maken wij gebruik van de hulp van ouders. Vindt u het leuk om af en toe in de groep van uw kind mee te werken, geef dit dan door aan de leerkracht van de groep.

De leerlingen hebben zelf een telescoop gemaakt van k'nex. Gelukkig hebben ze ook het heelal gemaakt. Hard gewerkt!

by De Paladijn