Logo De Paladijn
De schoolcontactpersoon

De schoolcontactpersoon

Openbare basisschool voor Daltononderwijs de Paladijn heeft een schoolcontactpersoon. De schoolcontactpersoon is het aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en collega’s met een klacht.

Als iemand met een klacht bij de schoolcontactpersoon van de Paladijn komt, zal deze het probleem in kaart brengen. Gevraagd wordt wat de klager tot nu toe heeft gedaan om de klacht weg te nemen en wat de klager als oplossing ziet. De schoolcontactpersoon van de Paladijn brengt de klager in contact met de persoon waar het probleem mee opgelost moet worden of verwijst de klager door naar de extern contactpersoon. Herman Riphagen is extern contactpersoon. Hij werkt voor de IJsselgroep.

De schoolcontactpersoon heeft geen geheimhoudingsplicht, maar biedt wel vertrouwelijkheid indien gewenst.