Logo De Paladijn
Zelfstandigheid

Zelfstandigheid

De zelfstandigheid zie je terug in het taakgericht werken, maar ook in de werkplekken waar kinderen alleen of in kleine groepjes aan de slag kunnen. Ze krijgen klassikale uitleg, maar mogen ook zelf aan het werk. Want je leert het meest door het zelf te doen en zelf te experimenteren. Zo worden leerlingen gestimuleerd zélf oplossingen te zoeken en hun eigen voortgang inzichtelijk te maken. De leerkracht begeleidt hen hierbij.