Logo De Paladijn
Vrijheid en verantwoordelijkheid

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Wat er gedaan moet worden staat vast, dat bepaalt de leerkracht. De kinderen hebben een bepaalde vrijheid om de volgorde van werken te bepalen. Vrijheid betekent: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk en dat alle taken op tijd af zijn. Daarna legt het kind verantwoording af aan de leerkracht. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Dat zorgt voor een actieve en nieuwsgierige leerhouding. Maar vrijheid betekent dus niet dat alles zomaar kan en mag. Het is de taak van de leerkracht om iedere leerling de structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren.