Logo De Paladijn
Samenwerking

Samenwerking

Van groep 1 tot en met groep 8 is samenwerken onderdeel van het lesprogramma. Dit vindt plaats in de eigen groep, maar ook daarbuiten. Door samenwerking leren kinderen te reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van hun inbreng en die van de medeleerlingen. Ze ontwikkelen sociale vaardigheden en leren omgaan met verschillen, want niet iedereen is hetzelfde. Naar elkaar luisteren en respect hebben voor elkaar is bepalend voor hoe we met elkaar omgaan.