Logo De Paladijn
Reflectie

Reflectie

Wat ging er goed, wat was lastig? Door leerlingen terug te laten kijken op hoe ze hebben gewerkt, ontdekken ze zelf wat een volgende keer beter kan. De leerling leert van zijn eigen fouten. Reflecteren werkt motiverend en bevordert het zelfstandig werken.
Niet alleen leerlingen reflecteren. Het kritisch benaderen van wat goed gaat en wat beter kan, is voor de hele school vanzelfsprekend.