Logo De Paladijn
Effectiviteit en doelmatigheid

Effectiviteit en doelmatigheid

Een optimale ontwikkeling van leerlingen, dat is waar het daltononderwijs naar streeft. Daarbij gaat het niet alleen om goede onderwijsresultaten, maar ook de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen is belangrijk.  Om dit te bereiken is het onderwijs gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Het werken met weektaken maakt het voor de leerkracht én de leerling mogelijk om  functioneel en doelmatig te werken.
De inzet van leerkrachten in ‘mini-teams’  is daarnaast een manier om de effectiviteit van ons onderwijs te vergroten. In mini-teams brengen leerkrachten in beeld wat leerlingen nodig hebben aan extra ondersteuning. Vervolgens zijn ze samen verantwoordelijk voor bieden van die ondersteuning.