Logo De Paladijn
Daltononderwijs

Daltononderwijs

Het Daltononderwijs is in de 20e eeuw ontwikkeld door de pedagoge Helen Parkhurst. Zij gaf in het Amerikaanse stadje Dalton les aan kinderen van verschillende leeftijden en achtergronden, en ontwikkelde hiervoor haar eigen aanpak. Kernwaarden als eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking staan hierin centraal.
Net als op een 'gewone' basisschool zitten kinderen op een Daltonschool met leeftijdsgenoten in de groep. Wel werken kinderen uit de verschillende groepen veel met elkaar samen. Hierdoor leren alle kinderen elkaar goed kennen.
Een Daltonschool word je niet zomaar. Om het predicaat "Dalton" te ontvangen en een officieel gecertificeerde Daltonschool te kunnen zijn, moeten alle teamleden een Daltonopleiding gevolgd hebben. De Nederlandse Daltonvereniging bezoekt iedere vijf jaar onze school. Hierdoor blijft onze kwaliteit gewaarborgd.

Voordelen van Daltononderwijs op een rij

  • Leerlingen leren efficiënt met hun tijd omgaan door goed te plannen
  • Leerlingen worden gestimuleerd zelf beslissingen te nemen
  • Leerlingen moeten zelf verantwoordelijkheid dragen voor ingeleverd werk en studieresultaten, medeleerlingen, leerkracht, lokaal en schoolgebouw
  • Zelfstandigheid en samenwerkend leren worden bevorderd
  • De kinderen zijn zelfontdekkend bezig
  • De basisstof is afgestemd op ieder kind
  • Er is ruimte voor verdiepingsstof en de leerkracht heeft tijd om individuele kinderen extra hulp te geven.

Zes kernwaarden

Het daltononderwijs kent zes kernwaarden:

Twitter response: "Invalid or expired token."