Logo De Paladijn
De Paladijn

De Paladijn

Woont u in de Voorstad?

Dan is de Paladijn uw openbare basisschool voor Jenaplanonderwijs in de buurt!

Onze missie

Een stevig fundament: de basis in de buurt

De Paladijn is een school die het als haar opdracht ziet het maximale uit iedere leerling te halen. Daartoe biedt ze goed en gevarieerd onderwijs dat aansluit bij het individuele kind. Minstens zo belangrijk is het streven naar een sfeer van vertrouwen, veiligheid en wederzijds respect, omdat alleen daarin kinderen volledig tot hun recht komen.

Het onderwijs

Basisschool de Paladijn is een basisschool met een leerstofjaarklassen systeem: leerlingen van ongeveer gelijke leeftijd zitten in een groep. Binnen de groepen werken we met drie basisniveaus. Daarnaast werken we met specifieke programma's voor leerlingen met speciale leerbehoeften, zowel voor kinderen met minder als met meer mogelijkheden (meer- en hoogbegaafdheid).

Theater en sport

Kinderen leren graag en op veel verschillende manieren. Aan onze school zijn drie vakleerkrachten verbonden. Zij geven theater, muziek en gymnastiek. Theaterlessen ontwikkelen de communicatie en expressie. Daarom maken dans- en theaterlessen deel uit van ons lesprogramma voor alle leerlingen.

Brede School

De Brede School heeft een ruim aanbod aan naschoolse activiteiten. Leerlingen kunnen zich opgeven voor onder andere kaboutergym, streetdance, muziekles, kunstles of een sportmiddag.

Extra's

Om het leren nog interactiever te maken beschikken alle lokalen van de Paladijn over een digitaal schoolbord. De speeltuin naast de school biedt de leerlingen een uitdagende speelplek met veel ruimte. Naast de ouderraad is er een actieve groep ouderambassadeurs op de Paladijn. Zij informeren geïnteresseerde ouders en werken mee aan de promotie van de Paladijn als openbare basisschool voor Daltononderwijs met ruimte voor kunst en cultuur.

Dus bent u op zoek naar een openbare basisschool voor Jenaplanonderwijs... loop gerust eens binnen, neem een kijkje op onze website of maak een afspraak met de directie en/of een ambassadeur.


U bent van harte welkom.