Logo De Paladijn
Inspectierapport de Paladijn

Inspectierapport de Paladijn

In onderstaande pdf kunt u het inspectierapport 'Nieuw Toezichtkader Inspectie' lezen. Hierin wordt verslag gedaan van de bevindingen van de inspectie met betrekking tot de openbare basisschool de Paladijn n.a.v. het kwaliteitsonderzoek. 

pdfInspectierapport

 

Twitter response: "Invalid or expired token."