Logo De Paladijn
Informatie uit de school

Informatie uit de school

Door op navigatie hier bovenaan deze pagina te klikken, komt u op de desbetreffende informatieve bladzijden van de openbare basisschool voor Daltononderwijs de Paladijn. U kunt daar de schoolgids en de kalender downloaden en ook het nieuwsbrievenarchief kunt u daar bekijken.

Opleiden in de school

Op 2 juli 2009 is opleidingsschool De Stedendriehoek Overijssel/Gelderland opgericht. Een educatief partnerschap van 4 schoolbesturen1 en de pabo van Saxion hogeschool. De scholen vertegenwoordigen het openbaar, bijzonder neutraal en het rooms katholieke onderwijs. Van deze 4 schoolbesturen participeerden in studiejaar 11-12 35 basisscholen in de opleidingsschool. De Opleidingsschool De Stedendriehoek komt in aanmerking voor een subsidie met een doorlooptijd van 6 jaar, waarvan de hoogte elk jaar bepaald wordt door het aantal studenten dat daar een leerwerkplek vindt.

Een van de eisen die verbonden is aan het subsidietraject is dat elk jaar een financiële verantwoording wordt gegeven van de besteding van de gelden, dat elk jaar een opgave wordt gedaan van het aantal studenten dat opgenomen is in de opleidingsschool en dat er een jaarverslag geschreven wordt waarin de stand van zaken toegelicht wordt.

Het jaarverslag kunt u hier lezen.