Logo De Paladijn
Beleid gezonde school

Beleid gezonde school

Gezondheid vinden wij belangrijk op onze school. Hieronder valt naast bewegen ook de
gezonde voeding. Op 28 mei 2015 is er een ouderavond geweest op de Paladijn met als thema de Gezonde School. Ouders/verzorgers waarvan hun dochter/zoon onderwijs volgt op de Paladijn kon zich deze avond laten inspireren over ‘gezonde voedings-keuzes’. Deze avond was tevens een moment om mee te denken in afspraken over voeding binnen de Paladijn. Naar aanleiding van deze avond zijn onderstaande afspraken geformuleerd die vanaf heden gelden voor de Paladijn. Met onze schoolafspraken over gezonde voeding leveren we een bijdrage aan de gezonde ontwikkeling van kinderen.

Tussendoortjes

Eten
Elke schooldag nemen we in alle groepen fruit en/of groente mee voor in de ochtendpauze.
Het eten van meer fruit en groente draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat gruiten (=groente en fruit) op school ervoor zorgt dat kinderen ook thuis vaker gezond kiezen.
Naast de gruiten mag het kind ook een boterham meenemen. Een pauzehapje is een
tussendoortje en is niet bedoeld als een maaltijd. Zie onderaan dit voedingsbeleid voor
mogelijke keuzes in ‘gezonde afspraken’.
Een uitzondering op de regel zijn de feestelijke activiteiten binnen de school. Denk hierbij aan: pasen, kerstviering en sinterklaas. De leerkracht van uw kind neemt de coördinatie hiervan op zich.

Drinken
Water is de beste dorstlesser. Daarom willen wij u vragen om uw kind als ‘tussen doordrank’
water mee te geven. Een alternatief zou melk zijn. Om water mee te geven geniet een
drinkbeker de voorkeur. Een drinkbeker is goedkoper en beter voor het milieu.

Trakteren
Wij zetten leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een traktatie. Wij willen het uitdelen van een gezonde traktatie graag stimuleren.
Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden van traktaties die lekker en niet te groot zijn. Een jarige leerling trakteert alleen de eigen groepsleerkracht en medeleerlingen. De groepsleerkracht krijgt dezelfde traktatie als de leerlingen. Uw kind gaat wel de andere groepen langs maar zonder traktatie.

Neem bij het bedenken van traktaties de volgende punten mee:

 • Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is;
 • Kies bij voorkeur een gezonde traktatie (www.gezondtrakteren.nl);
 • Denk eens aan niet eetbare traktaties;
 • Er wordt 1 lekkernij getrakteerd. Dus bijvoorbeeld alleen popcorn. En niet popcorn en een zak chips. Wanneer er toch meer getrakteerd wordt, gaat dit weer mee naar de ouders;
 • Hartige traktaties bevatten vaak veel vet, wat ook niet goed is voor de gezondheid;

Indien de traktatie te groot is, wordt dit door de leerkracht meegegeven naar huis.

Gezonde lunch
Een gezonde lunch bestaat uit boterhammen, met daarbij (eventueel) wat fruit of groente. De gezondste keuze is een volkoren boterham. Als drinken adviseren we water. Er mag geen snoep, koek, chocolade of chips in de broodtrommel.

Schoolreisje/kamp
Het schoolreisje is voor veel kinderen één van de hoogtepunten van het jaar. De school zorgt voor de lunch en drinken tijdens schoolreisje of kamp. Het tussendoortje wordt uiteraard wel meegeven door de ouders/verzorgers.

Gezonde afspraken

Gezonde lunch:

 • Fruit & Groente
 • Water/Melk
 • Groente (bijv: komkommer & tomaatjes)
 • Boterham (stokbrood, witte/bruine bol)
 • Rijstwafel
 • Crackers

Tussendoortje:

 • Fruit & Groente
 • Water/melk
 • Rijstwafel
 • Boterham (stokbrood, witte/bruine bol)

Traktaties:

 • Popcorn
 • Fruit & Groente
 • Iets anders bijvoorbeeld cadeautjes
 • Waterijsjes
 • 1x snoepje of koekje
Twitter response: "Invalid or expired token."