Logo De Paladijn

Openbare school De Paladijn

P van Paladijn SymboolDe kunst van het samenwerken

Per 1 augustus 2018 zal openbare Jenaplanschool de Kleine Planeet bestaan uit twee locaties: de huidige schoollocatie in Bekkumer en een locatie in Voorstad-Centrum, op de huidige locatie van basisschool de Paladijn.

Basisschool de Paladijn is een kleine school met ca. 75 kinderen. De Paladijn groeit onvoldoende om als zelfstandige school te kunnen voortbestaan. Met het samengaan van de twee openbare scholen wordt de sluiting van basisschool de Paladijn voorkomen. Een openbare basisschool in Voorstad-Centrum blijft hiermee bestaan, waardoor de schoolgaande kinderen van de Paladijn op hun vertrouwde plek onderwijs kunnen blijven volgen.

Openbare basisschool de Kleine Planeet, gelegen in de Bekkumer, heeft de capaciteiten van de locatie volledig benut. Hierdoor is er geen mogelijkheid meer om te groeien, terwijl inschrijvingen toe blijven stromen. Om aan de toenemende vraag voor Jenaplanonderwijs in Deventer te kunnen blijven voorzien, is samengaan van de twee openbare basisscholen een logische keuze van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer (stichting OPOD). De teams van de Kleine Planeet en de Paladijn krijgen in de komende anderhalf jaar de tijd om naar elkaar toe te groeien en samen één school te gaan vormen met twee locaties.

Het team van leerkrachten van de Paladijn volgt samen met het team van de Kleine Planeet sinds begin dit schooljaar de Jenaplanopleiding om de kinderen onderwijs te kunnen bieden die gestoeld is op de principes van het Jenaplanonderwijs. In de komende periode worden de huidige kinderen en ouders van de Paladijn begeleid in de overgang naar het Jenaplanonderwijs. Bij Jenaplanonderwijs staat niet de leerstof, maar het kind centraal. De leerstof sluit aan op de belevingswereld van de kinderen en wereldoriëntatie neemt een centrale plaats in met als basis ‘ervaren’, ‘ontdekken’ en ‘onderzoeken’. Groepen van drie verschillende leerjaren zijn samengevoegd in één stamgroep om te leren van en met elkaar. De pedagoog Peter Petersen (1884-1952) ontwikkelde deze vorm van vernieuwingsonderwijs in 1924 in de Duitse plaats Jena. In 1955 werd het Jenaplanonderwijs geïntroduceerd in Nederland. Basisschool de Kleine Planeet in de Bekkumer heeft in 2006 gekozen om Jenaplanonderwijs te gaan aanbieden. Het team heeft sindsdien veel ervaring opgedaan met deze vorm van onderwijs.

Beide scholen zien de samenwerking als een kans om het Jenaplanonderwijs een bredere functie te geven in Deventer en het openbaar onderwijs voor kinderen tussen de 2 en de 13 jaar in de wijk Voorstad doorgang te laten vinden in de thuisnabijheid. Daarnaast draagt de samenwerking en de ligging van beide scholen bij aan het verbindende karakter waar de wijk Voorstad hard aan werkt.

Naast de 'gewone' schoolvakken krijgen de kinderen op de Paladijn theater-, muziek en kunstbeschouwingslessen.

Theaterlessen: Het allerbelangrijkste van een theaterles is een sfeer waarin de kinderen zich veilig voelen. De kinderen moeten zich op hun gemak voelen om te kunnen spelen. Theater biedt niet alleen groei van zelfvertrouwen en stimulering van samenwerken maar ook de fantasie en creativiteit worden hierdoor geprikkeld. We bieden de kinderen de ruimte om te ervaren wie ze zijn. Het kind leert meer open te staan voor anderen en wordt bewuster van eigen gedrag.

Muzieklessen: Behalve dat muziek gewoon leuk is, blijkt uit tal van onderzoeken dat muziek een gunstig effect heeft op de cognitieve ontwikkeling van het kind. Het allerbelangrijkste van muziek is natuurlijk dat kinderen er plezier in hebben en ze zich door middel van muziek kunnen uiten.

Kunstbeschouwingslessen: in deze lessen staat steeds een kunstenaar of kunststroming centraal. Kinderen leren kijken naar verschillende kenmerken, ook krijgen ze hierbij te maken met verschillende technieken en materialen.

Wat is de Paladijn?

De naam de paladijn is een historische term, voor personen die uitblonken in samenwerking. Samenwerking is een belangrijke hoeksteen van het Daltononderwijs. 

Paladijn betekent voorvechter en beschermheer van het goede. 

Zo waren paladijnen de helpers van de keizer in de tijd van de Romeinen en van de Paus in de vroege middeleeuwen. Daarnaast waren deze paladijnen de buffers voor de keizer. De buffer kan ook gezien worden als metafoor voor de voorstad t.o.v. het stadscentrum.

De Paladijnen in theaterkunst, muziek en literatuur

Paladijnen in de MiddeleeuwenIn veel Middeleeuwse verhalen en liederen, zoals bijvoorbeeld in het epische Roland-verhaal (Chanson de Roland/ Roelantslied)  is de paladijn beschreven en bezongen, vaak ook als strijder voor het goede. Vaak kwamen zij ook voor in poppenspelen. 

Paladijn is een term die later wellicht werd gebruikt voor een lid van de twaalfkoppige paleiswacht van keizer Karel de Grote. Deze paladijnen stonden bekend als voorbeeld van ridderlijkheid en hoffelijkheid. 

In de tijd van Karel de Grote was het Roelant die zich als paladijn opofferde. Roelant en zijn manschappen vormden de achterhoede van het leger en werden in de val gelokt. Roelant weigerde in eerste instantie om hulp te roepen, toen hij dat uiteindelijk wel deed en Karel terugkeerde om te helpen, was Roelant al gestorven., als held in het harnas.