De Paladijn - Hagenpoort Voorstad

 Een nieuwe naam? Kom kijken

Na een spectaculaire openingsact zal de wethouder van onderwijs, de heer Robin Hartogh Heys, op woensdag 19 november de nieuwe naam onthullen. U bent allen van harte welkom deze onthulling bij te wonen.

naamgeving-voor

naamgeving-achter

 Volg het nieuws over de bekendmaking op depvan.nl of volg het nieuws via facebook.

 

De Hagenpoort en De Paladijn gaan intensief samenwerken. Doel is om leerlingen op de twee nabijgelegen locaties goed openbaar Daltononderwijs te bieden, met nadruk op Kunst en Cultuur. 

De Hagenpoort moet helaas elk jaar 'nee' verkopen aan een aantal leerlingen en hun ouders uit de wijken rond het centrum. De school heeft onvoldoende ruimte. Het nabijgelegen De Paladijn heeft juist ruimte voor méér leerlingen. Daarom gaan de Hagenpoort en De Paladijn vanaf begin 2014 in nauwe samenwerking verder.

De Paladijn ontwikkelt zich naar een Daltonschool met een profiel Kunst en Cultuur, gericht op Theater en Muziek. In de huidige schoolgebouwen bieden de scholen straks hetzelfde Daltononderwijs aan.
Kernwaarden als eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking staan in Daltononderwijs centraal. Net als op een 'gewone' basisschool zitten kinderen op een Daltonschool met leeftijdsgenoten in de groep. Wel werken kinderen uit de verschillende groepen veel met elkaar samen. Hierdoor leren alle kinderen elkaar goed kennen.

Binnen De Paladijn zorgt een theaterdocent en een docent muzikale vorming voor een breed cultuuraanbod, Binnen de Hagenpoort is een coördinator beeldende vorming. Bedoeling is dat de kwaliteiten van leerkrachten over beide locaties worden ingezet. Op die manier krijgen alle leerlingen een breed scala aan kunst en cultuur aangeboden.

Op 19 november 2014 zal de nieuwe naam van De Paladijn worden bekend gemaakt. De school hoopt zich te ontwikkelen tot een school, die dankzij het profiel Kunst en Cultuur voldoende onderscheidend is om een brede doelgroep aan te spreken.

Wilt u meer informatie?
Loop gerust binnen of maak een afspraak op nummer 0570-623183.

 Bekijk hier het filmpje over de samenwerking.